Projekty Unijne – FlowBoard – A helping hand in routine back-office tasks

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy LOG Systems Sp. z o.o.

 
 

Cele projektu


Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.Planowane efekty


- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 200 [szt.]
- Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 900 000,00 [zł]