Przypadki użycia – FlowBoard – A helping hand in routine back-office tasks
8 maja 2019

Korzyści z mapowania procesów

Mapowanie procesów (Mapowanie procesów – co to jest?) zalicza się do głównych elementów stanowiących dziś o efektywności organizacji. Mapowanie jest również jednym z ważniejszych części Lean […]
24 kwietnia 2019

Jak poprawnie mapować procesy?

Ciągły rozwój firm, a co za tym idzie ich działów, powoduje że pewne – proste procesy, z czasem stają się skomplikowane i rozbudowane. Efektem tego jest […]
4 kwietnia 2019

Mapowanie procesów – co to jest?

Rozwój firmy to nieustanna nauka. Pracownicy gromadzą wiedzę i doświadczenia z działań rynkowych, które z czasem składają się na tzw. know-how organizacji. Jednym z jego elementów […]
21 marca 2019

Zalety aplikacji mobilnej FlowBoard

Rozwój technologii i postępująca dynamika rynku, wymuszają na pracy managerów coraz lepszego zarządzania projektami i pracą własną. Charakterystyczny dla naszych czasów stał się nacisk na innowacyjność […]
27 lutego 2019

Procesy decyzyjne – wyzwania i problemy

Sukcesy największych, globalnych firm pokazują, że dobre wybory w większości wynikają z precyzyjnie zaplanowanego procesu decyzyjnego. Akceptacja kosztów to jedno z istotnych zadań, wymagające odpowiedniej kontroli. […]
13 lutego 2019

Naprawy, zgłoszenia serwisowe – jak sobie z nimi radzić?

Zdarzyło Ci się zgłaszać naprawy w Twojej firmie i wielokrotnie pytać o ich status?A może jesteś nowym pracownikiem i nikt nie przekazał Ci, kogo informować o […]