Aktualizacja FlowBoard – odświeżony widok aplikacji! – FlowBoard – A helping hand in routine back-office tasks

Aktualizacja FlowBoard - odświeżony widok aplikacji!

10 KWIETNIA 2019

 

Przyszła wiosna, a wraz z nią najnowsza wersja aplikacji FlowBoard, która zawiera:

  Odświeżony widok główny aplikacji.

  Nowy wygląd zadania.

  Przypisanie odpowiedzialności za proces na zgłaszającego.

  Szybką zmianę odpowiedzialnego za proces.


Umów się na prezentację online!

Nowy ekran 'Zadania i procesy'

Nowy ekran główny aplikacji, to przede wszystkim widok na pełną listę zadań i procesów. Po wejściu w aplikację zobaczysz teraz dwie sekcje oraz filtry:

 
 

Zadania:

 • Otwarte
 • Otwarte i zablokowane
 • Zamknięte

Procesy:

 • Otwarte
 • Uruchomione przez Ciebie
 • Zamknięte
 
 

Jeśli jesteś przełożonym innego użytkownika, możesz przefiltrować widok na zadania i procesy podwładnych. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią pozycję z listy dostępnej w prawym, górnym rogu ekranu. Dodatkowo jako Administrator masz możliwość przefiltrowania zakresu danych dla wszystkich użytkowników systemu.


Nowy wygląd zadania

Lista zadań stała się teraz bardziej przejrzysta. Zostawiliśmy w niej tylko kluczowe elementy, takie jak: nazwa, realizator, termin i przycisk zamknięcia. Obok nazwy zobaczysz też, czy zadanie posiada opis i załączniki. Dodaliśmy także informacje o liczbie komentarzy zapisanych w zadaniach, które ułatwią śledzenie rozmowy w procesie.

Pozostałe informacje przenieśliśmy do rozbudowanego panelu - “szczegóły”. Znajdują się tam: opis zadania, status i historia, dodaliśmy również możliwość udostępniania komentarzy i załączników. W momencie kliknięcia w nazwę zadania, pojawią się powyższe elementy.


Zgłaszający jako Odpowiedzialny za proces

Podczas projektowania procesów masz możliwość opracowania go tak, by osoba, która go uruchamia automatycznie stawała się za niego odpowiedzialna. Możesz ustawić to jako Administrator w szablonie procesu: sekcja “Odpowiedzialny”, wybierz z listy pozycję “Zgłaszający”.

Funkcja ta znajduje zastosowanie w procesach charakterystycznych dla działów, w których wiele osób realizuje własne tematy i jest za nie odpowiedzialna od początku do końca. Na przykład:

 1. Dział Handlowy: przygotowanie oferty, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji.
 2. Dział Kadr: wystawienie ogłoszenia o pracę, zatrudnienie pracownika, odejście pracownika.
 3. Dział Marketingu: wysyłka newslettera, publikacja nowego artykułu.


Szybka zmiana Odpowiedzialnego za proces

Jako bieżący użytkownik, odpowiadający za przebieg procesu, zyskałeś teraz możliwość, by w szybki sposób przekazać odpowiedzialność innej osobie. Dodatkowo będąc Administratorem możesz przypisać odpowiedzialność za proces sobie lub dowolnemu pracownikowi w firmie.

W tej wersji zostały również poprawione błędy, m.in.:
 1. W polu formularza - “kwota” rozszerzono możliwość wpisywania kwot z częściami dziesiętnymi w formacie z przecinkiem lub kropką
 2. W liście zamkniętych zadań i procesów została poprawiona kolejność, tak aby na początku listy znajdowały się ostatnio zamknięte zdarzenia.

Kolejne aktualizacje zawierać będą zmiany w ustalaniu terminów zadań i procesów oraz przedstawią odświeżony wygląd aplikacji.

Umów się na prezentację online!