img162_@2 – FlowBoard

Prognoza zakończenia procesu